Синдикат образовања Србије Регионални центар Браничевског округa - Пожаревац

ПДФШтампаЕл. пошта

Седница Одбора Синдиката 21.06.2017.

Aутор текста Administrator субота, 17 јун 2017 15:36

ЧЛАНОВИМА ОДБОРА

 

         Обавештавам Вас да ће се у среда 21.06.2017. год. са почетком у 11,00 часова одржати Седница Одбора Синдиката образовања Србије за Браничевски округ. Седница ће се одржати у просторијама Регионалног центра Синдиката образовања Србије Браничевског округа у улици Моше Пијаде 20/27.

 

 

За ову седницу предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

  1. Усвајање записника са предходне седнице,
  2. Извештај са седнице Републичког одбор Синдиката образовања Србије;
  3. Предлози Синдиката образовања Србије у вези Нарта Нових закона;
  4. Доношење Правилника о Каси узајамне помоћи РЦ Браничевски округ и избор органа Касе узајамне помоћи.
  5. Организација дводневног семинара за председнике синдикалних организација;
  6. Организација Лиге просветних радника и Спортских сусрета Синдиката образовања Србије за 2017. Годину;
  7. Бројно стање чланства и плаћање чланарине;
  8. Динамика испоруке угља;
  9. Активности Секције жена и других органа Регионалног центра
  10. Текућа питања

 

НАПОМЕНА:

 

Због важности седнице и дневног реда, молимо Вас да обавезно присуствујете седници или пошаљете свог заменика. Уколико нисте у могућности, доставите писано образложење, са наведеним разлозима изостанка.

 

За седницу је потребно припремити следеће:

-          Укупан број запослених, број чланова синдиката као и и доказ о уплати чланарине (тражити из рачиноводства да вам доставе)

-          Број запослених који су поручили угаљ, колико и ко је добио до сада, односно коме још није испоручено, као и податак колико је до сада уплаћено зс угаљ.

-          Број чланова који су потенцијални учесници за спортске игре.

 

             Предсеница

СОС РЦ Браничевског округа

         Маргита Петковић, ср.

 

ПДФШтампаЕл. пошта

КОНАЧНИ СТАВОВИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА ...

Aутор текста Administrator четвртак, 01 јун 2017 18:31

АКТУЕЛНО:

 

...ПОВОДОМ РАДНЕ ВЕРЗИЈЕ ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

У Министарству државне управе и локалне самоуправе одржана су током маја три састанка на којем су учествовали представници Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства финансија и Министарства просвете,науке и технолошког развоја као и репрезентативних синдиката предшколског, основног, средњег образовања и домова ученика, a на којем су учествовали и представници Синдиката образовања Србије, а поводом радне верзије Закона о запосленима у јавним службама.

Сви синдикати су се сложили да радна верзија Закона мора да претрпи одређене измене и допуне.

Синдикати су предложили да се дефиниција запосленог преузме из важећег Закона о раду.

Одредбе које се односе на запослене у јавним службама да су дужни да у складу са законом учествују у обезбеђивању минимума процеса рада, синдикати су предложили да се бришу.

Такође су синдикати предложили да се Законом пропише да се Колективним уговором могу утврдити већа права као и права која нису утврђена овим Законом.

Код начина попуњавања радног места синдикати су се сложили да се радно место код послодавца попуњава, првенствено на основу споразума о преузимању, затим премештајем запосленог и спровођењем конкурса.

У радној верзији Закона је прописано да Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор, а синдикати су заузели јединствен став да конкурсну комисију именује орган управљања.

Kод Уговора са директором, синдикати су предложили да се директору чува мандат у складу са ЗОСОВ, највише један мандат.

Синдикати су предложили да се и бришу одредбе које регулишу радни учинак. Министарство просвете ће о овим члановима заузети став и договорити се са синдикатима.

Код права на накнаду трошкова превоза синдикати су предложили да се код става 3 који гласи: „У случају промене места становања запосленог након заснивања радног односа послодавац није у обавези да накнади увећане трошкове превоза настале променом места становања, осим ако наведена промена није последица премештаја запосленог на захтев послодавца због потребе посла или организације рада или ако послодавац прихавати накнаду увећаних трошкова“ додају речи: „осим у случају склапања брака или болести ужег члана породице“.

Тражено је и да се брише став „ако запослени нема трошкове настале због одласка и доласка на рад зато што због близине места становања месту рада не користи јавни или сопствени превоз, запослени не остварује право на накнаду трошкова превоза“.

Код отпремнине због одласка у пензију тражено је да уместо две просечне плате, стоји најмање три просечне плате.

Даље, код отказа због тежих повреда обавеза из радног односа и повреде радне дисциплине, синдикати су тражили да се брише тачка 10) која гласи: „ако одбије да пређе на радно место на које је премештен или неоправдано одбија да обавља послове тог радног места у случајевима када није потребна сагласност запосленог“.

У тачки 16) наведеног члана предложено је да се код отказа уговора у случају неоправданог изостанка с рада, уместо најмање два узастопна радна дана стоји три узастопна радна дана.

Најбитнија примедба свих синдиката везана је за одредбу члана 159. која прописује следеће: „Закони којима се уређује рад јавне службе ускладиће се са овим законом у року од шест месеци од ступања на снагу овог закона“. Синдикати су изричито захтевали да се брише наведена одредба, из разлога што није било сврхе борити се за све досадашње прописе из области образовања ако ће овај Закон дерогирати одредбе досадашњих прописа и морати да се усклађују са овим Законом.

Такође је тражено да се брише одредба члана 162. став 1 Закона,а из напред наведених разлога, а која гласи: „Одредбе колективног уговора који је на снази на дан ступања на снагу овог закона а које нису у супротности са овим законом остају на снази до закључивања колективног уговора у складу са овим законом и законом којим се уређује систем плата у јавном сектору, односно до истека важења колективног уговора“. Чему онда сврха досадашњих преговора и закључених колективних уговора уколико ће одредбе које су у супротности са Законом бити стављене ван снаге.

У Министарству државне и локалне самоуправе су нам скренули пажњу да је ово само радна верзија Закона, није чак ни нацрт, те да ће све примедбе синдиката бити предочене радној групи, која ће усаглашавати текст Закона са одређеним примедбама.

   

ПДФШтампаЕл. пошта

Шарћевић: За обуку наставника 27 милиона евра ... Детаљи

Aутор текста Administrator уторак, 11 април 2017 17:13

 

TANJUG

Image

У наредне две године акценат ће бити на обуци наставника и у те сврхе биће утрошено 27 милиона евра из ИПA фонда, рекао jе данас министар просвете ...»

   

ПДФШтампаЕл. пошта

Пљуште примедбе на нови програм за пети разред

Aутор текста Administrator уторак, 11 април 2017 17:12

Site name

Друштво

Национални просветни савет 11. априла расправља о предлогу да информатика буде обавезан предмет од 1. септембра

 

На предлог новог наставног плана за други циклус основне школе и новог програма за пети разред (који предвиђа увођење информатике као обавезног предмета) стигао је велики број примедби, и то за техничко, биологију, математику, музичко, ликовно...

Пише: В. Андрић

Београд 10. април 2017. 18:35

Pljušte primedbe na novi program za peti razred

Кључна примедба је што нису урађени комплетни програми за сва четири разреда у другом циклусу основног образовања, али и што нису предвиђени уџбеници, изјавио је за Данас Александар Липковски, председник Националног просветног савета (НПС), уочи сутрашње седнице на којој ће једна од тачака дневног реда бити и поменути предлози. Он истиче да су замерке на те документе упутили различити факултети, стручна друштва, регионална удружења наставника...

- Због великог броја примедби програм за пети разред неће моћи да буде усвојен на сутрашњој седници и вероватно ће бити враћен на дораду Заводу за унапређивање образовања и васпитања. НПС би требало да има још једну седницу у мају, а шта ће се даље дешавати је озбиљно питање, јер половини чланова НПС-а мандат истиче 26. маја. Реч је о “јачој” половини од 22 члана, а остаје 21, који не могу да одлучују - каже Липковски.

   

ПДФШтампаЕл. пошта

Свеже из МПНТР-а

Aутор текста Administrator уторак, 11 април 2017 17:11

О

 НАЦРТ ЗАКОНА О ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ

 Poster DUALNO 2017 A3 novi

   

Страна 1 од 60

<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>