Контакт
Синдикат Образовања Србије

Адреса:
Моше Пијаде 20/27
Пожаревац
Србија/Браничевски округ
12000
Србија

Телефон: 012/511-456
Факс: 012/511-456
http://sind-obr.po.org.rs