О НАМА

Одбор синдиката образовања Србије за Браничевски округ је део Синдиката образовања Србије који је као грански Синдикат саставни део Савеза Самосталних Синдиката Србије.

Синдикат образовања Србије се први пут као правно лице и грански синдикат у саставу Савеза синдиката Србије , региструје 1991.године, и то као Синдикат радника образовања, науке и културе Србије.

Од 1993. године Синдикат образовања Србије постаје члан Интернационале образовања из Брисела која окупља синдикате образовања из више од 150 земаља света.

1997.г. наш синдикат добија садашњи назив Синдикат образовања Србије. У чланству остају запослени у основним и средњим школама и домовима ученика.

Доношењем новог Закона о раду 2001.г. уводи се појам репрезентативности синдиката на свим нивоима те је то наложило учлањење у синдикат на основу приступница.

Исте године уз помоћ интернационале образовања, Синдикат образовања србије  прима програм за вођење базе података о чланству и израду чланских картица.

Од 2002.г. нашем сидикату се прикључују и запослени у предшколским установама, од 2005.г. нашем синдикату се прикључују и запошљени у високом образовању аод 2005 и запослени у студентским центрима у Србији.

2002.г. нашем синдикату је призната репрезентативност на основу више од 15000 хиљада приступница.

Након промене Закона о раду 12. Септембра 2005.г. на предлог одбора који је за то имао овлашћења Министарство рада запошљавања и социјалне политике доносирешење о репрезентативности Синдиката образовања Србије за основне и средње школе. Једини смо синдикат који смо репрезентативни за високо образовањеа крајем 2007.г. добијамо репрезентативност и за предшколско образовање.

При нашем синдикату делују три одбора и то:

Одбор радника запошљених у предшколским установама

Одбор основних и средњих школа

Одбор ученичког и студентског стандарда

Одбор високог образовања.

Одбор синдиката образовања Браничевког округа је до 2012.г. деловао у Савезу Самосталних Синдиката Србије за више општина Пожаревац.

У октобру месецу 2012.г. а у циљу бољег фунционисања и рада Одбора синдиката образовања Србије доноси одлуку о Формирању Регионалног центра Синдиката образовања Србије за Браничевски округ.

26. 12. 2012.г. одржана је конституитивна седница Регионалног центра Синдиката образовања Србије за Браничевски округ.На седници су конституисани органи Регионалног центра. Такође је донета одлука да се изнајми пословна просторија за рад центра. То је касније и учињено и изнајмљен пословни простор у улициМоше Пијаде 20/27 у Пожаревцу. По избору локала исти је уређен, а уз помоћ шведског синдиката образовања пословна просторија је комплетно опремљенанамештајем и осталом опремом (компјутером, лап топом, фотокопирним апаратом, телефон секретарицом). Почетком фебруара тачније 14. Фебруара 2013.г.Регионални центар је свечано отворен.

Данас Регионални центар функционише из помоћ сопствених финансијских средставакоја убира од својих чланова.